วิธีการสมัครเข้าร่วมปฎิบัติธรรม

“ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม 1 วันแบบปิดวาจา ของห้องธรรมสถิตโรงพยาบาลเทพธารินทร์”

1. ท่านสามารถลงทะเบียนโดยการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกครั้ง โดยกรุณาโทรศัพท์มาที่เบอร์โทร. 089-886-4830 ในวันทำการปกติ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันศุกร์สุดท้ายก่อนถึงวันปฏิบัติธรรม ในกรณีวันปฏิบัติธรรมเป็นวันจันทร์) ทางห้องธรรมสถิตจะไม่รับลงทะเบียนหน้างานในวันที่มีปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด
หลังจากนั้นท่านจะได้รับ SMS (ข้อความ) แจ้งรหัสการลงทะเบียนอีกครั้งจากทางห้องธรรมสถิตหลัง โทรศัพท์ลงทะเบียนแล้วภายในวันนั้น (หากท่านไม่ได้รับรหัสการลงทะเบียนในวันนั้นให้โทรกลับมาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันนั้นทันที) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมได้ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้อง ธรรมสถิตก่อนถึงวันเข้าร่วมปฏิบัติธรรม มิฉะนั้นทางห้องธรรมสถิตจำเป็นต้องตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉพาะในครั้งถัดไป

2. ท่านต้องเข้าห้องร่วมปฏิบัติธรรมตั้งแต่เวลา 9.00–16.30 น. และปิดโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาการปฏิบัติธรรม

3. ท่านต้องปิดวาจาตลอดเวลาการปฏบัติธรรมตั้งแต่ที่ท่านออกจากลิฟต์มา ท่านสามารถเปิดวาจาได้อีกครั้ง หลัง 14.30 น. หรือพักดื่มน้ำปานะช่วงบ่าย หากมีปัญหาต้องการซักถามทางเราได้จัดสถานที่ให้สามารถ ซักถามได้ที่หน้าห้องรับรองใกล้ๆกับโต๊ะลงทะเบียน

4. ขั้นตอนการลงทะเบียน
กรณีมีบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรมแล้ว
เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรมและรหัสลงทะเบียน(ตามที่ได้รับข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่) ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน(สีขาว) และยื่นที่โต๊ะลงทะเบียนในวันปฏิบัติธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกรับลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และเก็บบัตรแสดงตนการจบคอร์สปฏิบัติธรรม(สีชมพู) ไว้เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.30 น.หลังจบการปฏิบัติธรรมของวันนั้น
กรณีผู้เข้าปฏิบัติธรรมใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติตนดังนี้
– ท่านจะได้รับเอกสารดังต่อไปนี้ที่โต๊ะลงทะเบียน (โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไว้ด้วย)
1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สีเหลือง)
2) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลประวัติผู้ปฏิบัติธรรม
3) บัตรประจำตัวชั่วคราวสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
4) บัตรแสดงตนการจบคอร์สปฏิบัติธรรม (สีชมพู)
– นำเอกสารทั้งหมดไปลงรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนที่ห้องรับรอง
– ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ที่โต๊ะลงทะเบียนอีกครั้งและเตรียมถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม ติดบัตรชั่วคราวสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่บริเวณหน้าอกเสมอ และขอรับบัตร ประชาชนคืนจากเจ้าหน้าที่หลังจากถ่ายรูปเสร็จ
– ชำระค่าลงทะเบียน 100 บาท พร้อมร่วมกันอธิฐานจิตถวายจตุปัจจัยที่จะนำถวายพระอาจารย์ร่วมกัน หลังจบคอร์สการปฏิบัติในครั้งนี้
– รับน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเลขติดที่ขวดตรงกับรหัสลงทะเบียนของท่าน
– เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ในช่วงเวลา 8.30 น.ที่ห้องรับรอง

5. ถ้าท่านมาช้ากว่า 8.30 น. ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เราไม่สามารถอนุญาตให้ ท่านรบกวนการปฏิบัติธรรมของผู้อื่นได้

6. ก่อนกลับบ้าน ท่านต้องนำ “บัตรแสดงตนการจบคอร์สปฏิบัติธรรม 1 วันแบบปิดวาจา” และ “บัตรประจำตัวชั่วคราวสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม” ที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนมาส่งคืนที่โต๊ะลงทะเบียนด้วยเสมอ ท่านจะได้รับ “ประกาศนียบัตรที่แสดงว่า ท่านได้จบคอร์สปฏิบัติธรรม 1 วันแบบปิดวาจา ณ ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาล เทพธารินทร์” เป็นหลักฐานยืนยัน เพราะในกรณีที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาที่กำหนด ท่านอาจถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไป

7. ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยงการนำรถมาจอดในโรงพยาบาล เพราะวันจันทร์เป็นวันที่มีปัญหาในการจอดรถ มากที่สุดวันหนึ่งของโรงพยาบาลเทพธารินทร์

*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องธรรมสถิต ***
*** (คุณชนม์กนิษฐ์) ได้ที่เบอร์ โทรศัพท์มือถือ 089-886-4830 ***
*** ในเวลาทำการ 9.00-17.00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ***

ทางห้องธรรมสถิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ท่านมีโอกาสได้ทำบุญกุศลยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต……..ขออนุโมทนาบุญค่ะ

“สมัครเข้าร่วมปฎิบัติธรรม 1วัน แบบปิดวาจา ของห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *