< >
หน้าแรก|ประวัติห้องธรรมสถิต|ห้องหนังสือสาระธรรม|กิจกรรม|ธรรมบรรยาย|ติดต่อ

ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์
3850  ถ.พระรามที่ 4  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-348-7000 ต่อ 4131,4130,4113 โทรสาร 02-348-7374