ตารางกิจกรรม ปี 2560

เดือน มกราคม 2560

วันที่ รายละเอียด
1 วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days)
2
3
4
5  วันพระ
6
7
8
9
10
11
12  วันพระ
13
14
15
16  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
17
18
19  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “เข้าใจให้ถูกต้องกับหลักวิปัสสนา” โดย พระอาจารย์ สว่าง ติกฺขวีโร วิปัสสนาจารย์ วัดวิปัสสนาติกขวนาราม
20  วันพระ
21
22
23
24
25
26
27  วันพระ
28
29
30
31

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4  วันพระ
5
6
7
8
9
10
11  วันวันมาฆบูชา แรม 15 ค่ำ เดือน 3 Makha Bucha Day
12
13
14
15
16
17
18
19   วันพระ
20  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
21
22
23
24
25   วันพระ
26
27
28
29
30
31

เดือน มีนาคม 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5  วันพระ
6
7
8
9
10
11
12  วันพระ
13
14
15
16
17
18
19
20 ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
21
22
23
24
25
26
27  วันพระ
28
29
30
31

เดือน เมษายน 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4  วันพระ
5
6 วันจักรี (Chakri Memorial Day)
7
8
9
10
11  วันพระ
12
13 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
14 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
15 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
16
17
18
19  วันพระ
20
21
22
23
24  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
25 วันพระ
26
27
28
29
30

เดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ รายละเอียด
1 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)
2
3  วันพระ
4
5 วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
6
7
8
9  วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
10  วันวิสาขบูชา ( แรม 15 ค่ำ เดือน 6 )
11
12
13
14
15
16
17
18 วันพระ
19
20
21
22   ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
23
24
25  วันพระ
26
27
28
29
30
31

เดือน มิถุนายน 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2  วันพระ
3
4
5
6
7
8
9  วันพระ
10
11
12
13
14
15
16
17  วันพระ
18
19   ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
20
21
22
23  วันพระ
24
25
26
27
28
29
30
31

เดือน กรกฎาคม 2560

วันที่ รายละเอียด
1  วันพระ
2
3
4
5
6
7
8  วันอาสาฬหบูชา แรม 15 ค่ำ เดือน 7
9  วันเข้าพรรษา
10
11
12
13
14
15
16  วันพระ
17
18
19
20
21
22
23  วันพระ
24   ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
25
26
27
28
29
30
31  วันพระ

เดือน สิงหาคม 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7  วันพระ
8
9
10
11
12  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13
14
15  วันพระ
16
17
18
19
20
21   ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
22
23
24
25
26
27
28
29  วันพระ
30

เดือน กันยายน 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5  วันพระ
6
7
8
9   วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10
10
11
12
13  วันพระ
14
15
16
17
18   ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
19
20  วันพระ
21
22
23
24
25
26
27
28  วันพระ
29
30

เดือน ตุลาคม 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5  วันพระ
6
7
8
9
10
11
12
13  วันพระ
14
15
16   ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
17
18
19  วันพระ
20
21
22
23  วันปิยมหาราช
24
25
26
27  วันพระ
28
29
30
31

เดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3  วันพระ
4
5
6
7
8
9
10
11  วันพระ
12
13
14
15
16
17
18  วันพระ
19
20
21
22
23
24
25
26  วันพระ
27
28
29
30
31

เดือน ธันวาคม 2560

วันที่ รายละเอียด
1
2
3  วันพระ
4
5  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
6
7
8
9
10  วันรัฐธรรมนูญ
11  วันพระ
12
13
14
15
16
17  วันพระ
18
19
20
21
22
23
24
25  วันพระ
26
27
28
29
30
31  วันสิ้นปี