ตารางกิจกรรม ปี 2561

เดือน มกราคม 2561

วันที่ รายละเอียด
1  วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days)
2
3
4
5
6
7
8
9  วันพระ
10
11
12
13
14
15  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
16  วันพระ
17
18
19
20
21
22
23
24  วันพระ
25
26
27
28
29
30
31  วันพระ

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8  วันพระ
9
10
11
12
13
14  วันพระ
15
16
17
18
19
20
21
22  วันพระ
23
24
25
26  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
27
28
29
30
31

เดือน มีนาคม 2561

วันที่ รายละเอียด
1  วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 (วันมาฆบูชา)
2
3
4
5
6
7
8
9  วันพระ
10
11
12
13
14
15
16  วันพระ
17
18
19
20
21
22
23
24  วันพระ
25
26  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
27
28
29
30
31  วันพระ

เดือน เมษายน 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6 วันจักรี (Chakri Memorial Day)
7
8 วันพระ
9
10
11
12
13  วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
14  วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) แรม 14 ค่ำ เดือน 5
15  วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
16  วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
17
18
19
20
21
22  วันพระ
23
24
25
26
27
28
29  วันพระ
30

เดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ รายละเอียด
1 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)
2
3  วันพระ
4
5
6
7
8
9  วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
10  วันวิสาขบูชา ( แรม 15 ค่ำ เดือน 6 )
11
12
13
14
15
16
17
18 วันพระ
19
20
21
22
23
24
25  วันพระ
26
27
28
29
30
31

เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2  วันพระ
3
4
5
6
7
8
9  วันพระ
10
11
12
13
14
15
16
17  วันพระ
18
19
20
21
22
23  วันพระ
24
25
26
27
28
29
30
31

เดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ รายละเอียด
1  วันพระ
2
3
4
5
6
7
8  วันอาสาฬหบูชา แรม 15 ค่ำ เดือน 7
9  วันเข้าพรรษา
10
11
12
13
14
15
16  วันพระ
17
18
19
20
21
22
23  วันพระ
24
25
26
27
28
29
30
31  วันพระ

เดือน สิงหาคม 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7  วันพระ
8
9
10
11
12  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13
14
15  วันพระ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29  วันพระ
30

เดือน กันยายน 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5  วันพระ
6
7
8
9   วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10
10
11
12
13  วันพระ
14
15
16
17
18
19
20  วันพระ
21
22
23
24
25
26
27
28  วันพระ
29
30

เดือน ตุลาคม 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5  วันพระ
6
7
8
9
10
11
12
13  วันพระ
14
15
16
17
18
19  วันพระ
20
21
22
23  วันปิยมหาราช
24
25
26
27  วันพระ
28
29
30
31

เดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2
3  วันพระ
4
5
6
7
8
9
10
11  วันพระ
12
13
14
15
16
17
18  วันพระ
19
20
21
22
23
24
25
26  วันพระ
27
28
29
30
31

เดือน ธันวาคม 2561

วันที่ รายละเอียด
1
2
3  วันพระ
4
5
6
7
8
9
10  วันรัฐธรรมนูญ
11  วันพระ
12
13
14
15
16
17  วันพระ
18
19
20
21
22
23
24
25  วันพระ
26
27
28
29
30
31  วันสิ้นปี