ประวัติห้องธรรมสถิต

จุดเริ่มต้น …..”ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์”

                         จุดเริ่มตันในการสร้าง ….”ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์”นั้นมาจากความเห็นร่วมกันทั้งระดับผู้บริหารโรงพยาบาลเทพธารินทร์กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลได้มีแนวคิดจัดหาสถานที่พักใจและเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมได้ตามสมควรให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เทพ หิมะทองคำ จึงอนุมัติให้ปรับปรุงสถานที่ห้องประชุมชั้น10 อาคาร 1 เดิม เป็นห้องปฏิบัติธรรม และได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุน “ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์ขึ้นในคราวเดียวกันด้วย

“ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์”
ได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างในเดือน เมษายน 2554 แล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2554 โดยมีพิธีเปิดห้องธรรมสถิตอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 สิงหาคม 2554

จุดประสงค์
1.เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของบุคลากรในโรงพยาบาลบริษัทในเครือและผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป
2.เพื่อเป็นสถานที่จัดอบรมและบรรยายธรรมต่างๆ
3.เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมทางด้านสังคมอันดี

กิจกรรม
1. สวดมนต์ ไหว้พระ สำหรับพนักงานทุกระดับ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป
2. ปฏิบัติธรรมในการนั่งสมาธิภาวนาธรรม
3. จำหน่ายหรือแจกหนังสือธรรมะ, CD/DVD ธรรมะ, จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม
4. ยืมหนังสือธรรมะสำหรับพนักงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ หรือในกรณีเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสามารถยืมอ่านได้ในบริเวณของสถานที่ส่วนที่จัดให้
5. จัดให้มีเครื่องเล่น MP3 ให้ยืมฟังระหว่างนั่งสมาธิ โดยต้องใช้ในบริเวณ “ห้องธรรมสถิต โรงพยาบาลเทพธารินทร์” เท่านั้น
6. จัดให้มีปาฐกถาธรรมหรือบรรยายธรรม
7. ใช้เป็นสถานที่จัดการอบรมทางธรรมะ
8. ใช้เป็นสถานที่จัดทำบุญของหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล หรือในกรณีพระภิกษุสงฆ์ให้พรหลังการบิณฑบาตแล้ว

ทุกท่านสามารถเข้าร่วมบริจาคสมทบเข้ากองทุน “ห้องธรรมสถิต  โรงพยาบาลเทพธารินทร์”  ได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้
1. ตู้บริจาคตามจุดต่างๆที่จัดไว้ภายใน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
2. บริจาคผ่านฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ในนามกองทุน “ห้องธรรมสถิต  โรงพยาบาลเทพธารินทร์”
3. บริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพเทพ สาขากล้วยน้ำไท ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์ ในนามกองทุน “ห้องธรรมสถิต  โรงพยาบาลเทพธารินทร์”  เลขที่บัญชี 117-4-63838-5
4. ช่วยอุดหนุนกิจกรรมในการจำหน่ายขายของเพื่อระดมเงินเข้ากองทุน “ห้องธรรมสถิต  โรงพยาบาลเทพธารินทร์”
5. บริจาคผ่านฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลเทพธารินทร์สมทบเข้ากองทุน  “ห้องธรรมสถิต  โรงพยาบาลเทพธารินทร์”  ตั้งแต่   10,000  บาทขึ้นไป  จะได้รับการจารึกชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค  ไว้ที่บอร์ดบริเวณหน้า “ห้องธรรมสถิต  โรงพยาบาลเทพธารินทร์”

หมายเหตุ
–  กรณีบริจาคผ่านฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลเทพธารินทร์  ให้ขอใบรับเงินด้วยทุกครั้ง
–  กรณีบริจาคผ่านธนาคาร  ถ้าต้องการใบรับเงินด้วย    ขอความกรุณส่ง Fax ใบโอนเงินของธนาคารนั้นพร้อมทั้งชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งใบรับเงินกลับไปให้ท่านด้วยมาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-249-8774
–  ท่านสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมการบริจาคเงินได้ที่ห้องธรรมสถิต เบอร์โทรศัพท์  02-348-7000 ต่อ 2018 หรือ 089-886-4830

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ