ตารางกิจกรรม

เดือน มกราคม 2558

วันที่ รายละเอียด
1 วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17  สวดมนต์วันเสาร์
18
19  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ กำหนดการ ลงทะเบียน
20
21
22
23
24
25
26
27  วันพระ ขึ้น 8 ค่่า เดือน 3
28
29
30
31

เดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ รายละเอียด
1
2
3  วันพระ ขึ้น 15 ค่่า เดือน 3
4
5
6
7
8
9
10
11 วันพระ แรม 8 ค่่า เดือน 3
12
13
14
15
16
17 วันพระ แรม 14 ค่่า เดือน 3
18
19
20
21
22
23 ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ กำหนดการ ลงทะเบียน
24
25  วันพระ ขึ้น 8 ค่่า เดือน 4
26
27
28
29
30
31

เดือน มีนาคม 2558

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
วันมาฆบูชา ขึ้น 15ค่่า เดือน 4 Makha Bucha Day
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31  ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ กำหนดการ ลงทะเบียน

เดือน เมษายน 58

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6 วันจักรี (Chakri Memorial Day)
7 ชดเชย วันจักรี (Chakri Memorial Day)
8
9
10
11
12
13 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
14 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
15 วันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เดือน พฤษภาคม 58

วันที่ รายละเอียด
1 วันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)
2
3
4
5 วันฉัตรมงคล (Coronation Day)
6
7
8
9
10
11
12
13  วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เดือน มิถุนายน 58

วันที่ รายละเอียด
1  วันวิสาขบูชา
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เดือน กรกฎาคม 2558

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30  วันอาสาฬหบูชา
31  วันเข้าพรรษา

เดือน สิงหาคม 58

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมปฏิบัติธรรม นำปฏิบัติโดยท่านพระมหาประนอม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ กำหนดการ ลงทะเบียน
25
26
27
28
29
30

เดือน กันยายน 58

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เดือน ตุลาคม 2558

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เดือน พฤศจิกายน 2558

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เดือน ธันวาคม 2558

วันที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เดือน มกราคม 2559

วันที่ รายละเอียด
1 วันขึ้นปีใหม่ (New Year’s Days)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31